RAO VẶT MỚI NHẤT

Tổng hợp những tin đăng mới nhất

View More Ads

Tin tức

Kiểm tra các bài viết mới nhất của chúng tôi

Tính Giá In Offset – Hướng Dẫn Sử Dụng

Phần 1 - Tính giá in Offset - Bình bài tự động - Catalogue tự độngTính Giá In Offset - Bình Bài Tự Động - Phần 1aTính Giá In Offset - Catalogue Tự Động - Phần 1bPhần 2 - Tính giá in Offset - Dạng phẳngTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2.1 - Letter HeadTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-2 LeafletTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-3 BrochureTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-4 PosterTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-5 Name cardTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-6 StickerPhần 3 - Tính giá in Offset - Dạng khai triểnTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-1 FolderTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-2 Bao thuTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-3 Tui giayTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-4 HopPhần 4 – Tính giá in Offset – Dạng nhiều tay inTín…
Read more about Tính Giá In Offset – Hướng Dẫn Sử Dụng
  • 0

Tính Giá In Offset – Bằng Excel

Phần 4 - Tính giá in Offset - Dạng nhiều tay inTính Giá In Offset - Phần 4-1 CatalogueTính Giá In Offset - Phần 4-2 SoTayPhần 3 - Tính giá in Offset - Dạng khai triểnTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-1 FolderTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-2 Bao thuTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-3 Tui giayTính Giá In Offset - Dạng khai triển - Phần 3-4 HopPhần 2 - Tính giá in Offset - Dạng phẳngTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2.1 - Letter HeadTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-2 LeafletTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-3 BrochureTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-4 PosterTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-5 Name cardTính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-6 StickerPhần 1 - Tính giá in Offset - Bình bài tự động - Catalogue tự độngTính Giá In Offset - Bình Bài Tự Động - Phần 1aTính Giá In O…
Read more about Tính Giá In Offset – Bằng Excel
  • 5

Tính giá In Offset – Ghép bài in

Phần 2-5 – video giới thiệu về “Name card”Tính Giá In Offset - Dạng phẳng - Phần 2-5 Name card Ghép bài in trong offset là gì?Là tài liệu hỗ trợ  người dùng trong ngành in, bình ghép sản phẩm khi có nhiều loại cùng kích thước và khác nội dungThuật toán sắp xếp xoay chiều (kiểu container); tác giả cài đặt vào công thức Excel để tận dụng tối đa số con bài bình có được trong khổ in chọn trước và thỏa tiêu chí in “1 mặt” - “Tự trở” - “Trở nhíp” - “A-B” theo yêu cầuPhương án ghép bài in sẽ đạt tối ưu khi thỏa các điều kiện:- Khổ in phải có số chia (số con bài bình) lớn hơn số mã sản phẩm- Mã sản phẩm càng nhiều thì khổ in càng lớn, có thể chia thành nhiều bài in ghép- Số lượng tờ in ít nhất, khổ in hợp lý nhất, số dư sản phẩm ít nhất, và giá thành thấp  nhấtHướng dẫn sử dụng file “Tinh Gia In Offset - Ghep bai in”:* Sheet “Ghep Bai In” để người dùng nhập số lượng, xem kết quả, và điều chỉnh bài bình* Sheet “Chia To In” để ngườ…
Read more about Tính giá In Offset – Ghép bài in
  • 2

Tính Giá In Offset – Chia Tờ In

Chia tờ in trong in offset là gì? Là tài liệu trong file “Tính Giá In Offset”,  giúp người dùng trong ngành in tìm “Số chia” tương ứng giữa Khổ giấy/ Khổ in- Ví dụ 1khổ giấy 65*86 và khổ in 43*65, số chia là 2 (cạnh 86 chia 43 bằng 2); cách dùng từ khác là “giấy 65*86 ăn 2 tờ in 43*65”khổ giấy 79*109 và khổ in 54.5*79, số chia là 2 (cạnh 109 chia 54.5 bằng 2); cách dùng từ khác là “giấy 79*109 ăn 2 tờ in 54.5*79”- Ví dụ 2:khổ giấy 65*86 và khổ in 28.6*65, số chia là 3 (cạnh 86 chia 28.6 bằng 3); cách dùng từ khác là “giấy 65*86 ăn 3 tờ in 28.6*65”khổ giấy 79*109 và khổ in 36.3*79, số chia là 3 (cạnh 109 chia 36.3 bằng 3); cách dùng từ khác là “giấy 79*109 ăn 3 tờ in 36.3*79”- Ví dụ 3:khổ giấy 65*86 và khổ in 32.5*43, số chia là 4 (cạnh 86 chia 43 - cạnh 65 chia 32.5 - tích bằng 4); cách dùng từ khác là “giấy 65*86 ăn 4 tờ in 32.5*43”khổ giấy 79*109 và khổ in 39.5*54.5, số chia là 4 (cạnh 109 chia 54.5 - cạnh 79 chia 39.5 …
Read more about Tính Giá In Offset – Chia Tờ In
  • 4

Tính giá In Offset – Kích thước Catalogue thông dụng

Kích thước Catalogue thông dụng là gì? Là tài liệu trong file “Tính Giá In Offset”,  giúp người dùng trong ngành in tham khảo kích thước Catalogue thông dụng“Tính Giá In Offset” là chương trình tính giá tự động cho các loại Catalogue với tính năng ưu việt là tính được kích thước bất kỳ (hiểu theo nghĩa đa dạng kích thước), không ấn định bởi một vài kích thước soạn sẵn. Dù là kích thước bất kỳ, nhưng người thiết kế cũng phải theo một vài tiêu chuẩn, và tương thích với khổ giấy thông dụng trên thị trườngTrong trường hợp phải tính giá và triển khai sản xuất theo đúng kích thước của nhà thiết kế, mà khổ in không tương thích với khổ giấy thông dụng - thì chấp nhận phần giấy dư và (hoặc) chọn giấy cắt cuộn nếu số lượng giấy mua là khả thi cho việc cắt cuộn; tất nhiên khi khổ in là tối ưu so với khổ giấy thì chi phí giấy sẽ giảm đáng kể“Kích thước Catalogue thông dụng” được tác giả cập nhật trong quá trình tham gia tính giá ngành in, nó không đầy đủ và không p…
Read more about Tính giá In Offset – Kích thước Catalogue thông dụng
  • 0

Tính giá In Offset – Khổ in thông dụng

Khổ in Offset thông dụng là gì? Là tài liệu trong file “Tính Giá In Offset”,  giúp người dùng trong ngành in tham khảo khổ in  thông dụng, thỏa điều kiện các khổ giấy thông dụng chia chẵn cho khổ inLiệt kê khổ in thông dụng để bình sản phẩm vào khổ in hợp lý, sao cho phần giấy dư là ít nhất, có khổ in nhỏ nhất kèm tiêu chí số tờ in ít nhấtTương ứng với khổ in đang chọn mà có số tờ in vượt quá giới hạn kẽm, thì sẽ chọn khổ in liền kề lớn hơn; cân nhắc chi phí giữa chọn khổ in theo giấy ram có sẵn (mà phần giấy dư nhiều) - với việc chọn khổ in tối ưu khi mua giấy cắt cuộn (phần giấy dư là ít nhất)File “Tính Giá In Offset” sẽ tự động chọn khổ in dựa vào các tiêu chí kể trên, người dùng chỉ việc kiểm tra và điều chỉnh (nếu thấy cần)Trên thực tế, khổ in có thể thay đổi, file “Tính Giá In Offset” sẽ tự động tìm số chia tương ứng giữa khổ giấy/ khổ inChúc các bạn cập nhật thêm tài liệu thú vị trong ngành in Offset Link download:  https…
Read more about Tính giá In Offset – Khổ in thông dụng
  • 0