Chuyên mục in kỹ thuật (KTS), nhận in laze, in phun