Rich black là gì? rich black trong in ấn

Xem thêm:

- Font Chữ Việt Hóa .

- Công Cụ tính giá in offset .

- Hướng dẫn tính giá in offset .

- Công cụ tạo QrCode , Công Cụ chuyển đổi Font chữ ... 

- Kho Vector : Name Card, Bộ số âm dương, Mẫu giấy khen, Stiker, Bao lì xì ... 

 

Link : https://ban365.net/file-chia-se-cua-tui-giay-ips-the-cao-ips/

Có 1 thuật ngữ gọi là rich black, tức màu đen không đủ đậm đen như mong đợi thì người ta sẽ in thêm CMY ở dưới. Bình thường là 50% CMY và 100%K, còn nếu muốn màu đen có ánh xanh ( tức cool black) có thể dùng 70% cyan (C), 35% magenta (M), 40% yellow (Y) hay chỉ thêm 70% Cyan. Muốn warm black thì dùng 35%C, 60%M, 60%Y ( dĩ nhiên phải có 100% K ở trên). Các %CMY có thể tăng giảm để đạt nhưng mong muốn nếu công thức trên không đạt tuy nhiên total ink coverage không được quá mức giới hạn của bộ “máy và mực” đang sử dụng. Ví dụ TAC của máy và mực đang dùng chỉ là 310% mà dùng 80%C, 80%M, 80%Y và 100%K ( 340%) thì sẽ bị bệch . Bạn xem thêm hình dưới để hiểu rỏ hơn !

 

 

Câu hỏi 1: Chạy các màu khác thông số cao vậy có bị Dặm ko anh?

Trả lời : Tuỳ máy và mực của mình

 

Câu hỏi 2: