Giá in tờ rơi, giá in giấy tiêu đề

** Muốn sử dụng Tool tính giá, vui lòng đăng ký thành viên để được xem .Chào các bạn, đây là "Tool tính giá Tờ Rơi - Tool tính giá tiêu đề" . Một số lưu ý khi sử dụng "Tool tính giá Tờ Rơi - Tool tính giá tiêu đề" các bạn cần lưu ý thêm để có kết quả tốt nhất . HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ IN TỜ RƠI Bước 1: Nhập số lượng .Bước 2: Nhập giá giấy, nếu bạn muốn in giấy C150gsm, thì bạn nhập giá giấy C150gsm - khổ 86 x 65 vào (Lưu ý, chỉ sử dụng giá giấy 86 x 65 thôi bạn nhé) .Bước 3: Chọn kích thước mà bạn muốn tính giá, mình có sẵn A6, A5, A4, A3. Tương ứng với tờ rơi A6, Tờ rơi A5, Tờ rơi A4, Tờ rơi A3 .Bước 4: Chọn số mặt cần in, chọn 1 hoặc 2 mặt .Bước 5: Chọn số màu muốn in, muốn in tờ rơi 1 màu 2 màu thì chọn 2 màu, muốn in tờ rơi 3 màu 4 màu thì chọn 4 màu .Bước 6: Chọn yêu cầu thêm như : không cán màng tờ rơi, có cán màng tờ rơi 1 mặt, cán màng tờ rơi 2 mặt .Bước 7: lợi nhuận . Nếu bạn chỉ muốn hiển thị tờ rơi giá vốn, thì bạn nhập là 1, …
Read more about Giá in tờ rơi, giá in giấy tiêu đề
  • 0