Giá in bao thư

 ** Muốn sử dụng Tool tính giá, vui lòng đăng ký thành viên để được xem . Hướng dẫn sử dụng bộ công thức tính bao thư :Bảng giá giấy [Cập Nhật] ==>GIÁ GIẤY1- Chọn loại bao thư, loại bao thư gồm :1.1- Bao thư nhỏ và bao thư trung : là loại bao thư 12 x 22 cm và 17 x 23 cm . Chạy trên khổ giấy 54.5 x 39.5 cm (nếu chỉ in 1 loại bao thư 12 x 22 bạn sẽ có cách tính khác) .==> Khuôn bao thư nhỏ + khuôn bao thư trung1.2- Bao thư lớn: là bao thư kích thước 25 x 34.5 (Tối đa của bao thư lớn là 25 x 34.7 cm) .==> Khuôn bao thư lớn1.3- Bao thư ghép: nhằm giảm giá thành để dễ vô đơn, các bạn có thể ghép với tỉ lệ là 1 / 2 - Có nghĩa là 1 bao lớn, ghép 2 bao thư nhỏ - thành phẩm 1 tờ là 3 cái bao thư, gồm 1 cái lớn, 2 cái nhỏ .==> Khuôn bao thư ghép2- Nhập số lượng3- Chọn : cán màng hoặc không cán màng .4- Chọn màu in : gồm có in: 2 màu / 4 màu và không in (Bao thư ghép chỉ in 4 màu) .5- Giá…
Read more about Giá in bao thư
  • 0