Giá in Catalogue

** Muốn sử dụng Tool tính giá, vui lòng đăng ký thành viên để được xem .Hướng dẫn sử dụng bộ công thức tính giá Catalogue !Bước đầu tiên là cần xác định khổ Catalogue, Bộ công thức này chỉ tính cho Catalogue A4 và Catalogue A5 . Các khổ khác, chắc chờ mạnh thường quân rồi !Sau khi đã xác định được kích thước Catalogue, bước tiếp theo là xác định số trang. Số trang sẽ có 2 loại :Loại 1 : Bìa là ruột cùng 1 định lượng giấy . Được tính với các loại Catalogue 8 trang, và Catalogue 16 trang . Vì 2 cuốn Catalogue này in cùng định lượng có thể sẽ rẻ hơn là in khác định lượng giấy. Còn vì sao rẻ hơn = > vì khác nhau ở tiền "in". Loại 2 : Bìa và ruột khác hoặc giống định lượng giấy, đâu ai ép mình không được nhập tiền giấy bìa và giấy ruột giống nhau đâu phải không?** Lưu ý ở cách tính số trang, 1 trang sẽ bằng 1 tờ và 2 trang cũng sẽ bằng 1 tờ . Vì in 1 mặt hay 2 mặt điều sẽ in được trên 1 tờ . Nên lưu ý, phải quy ra là số trang .Một lưu …
Read more about Giá in Catalogue
  • 0