Tính Giá In Offset – Chia Tờ In

Chia tờ in trong in offset là gì?

 

Là tài liệu trong file “Tính Giá In Offset”,  giúp người dùng trong ngành in tìm “Số chia” tương ứng giữa Khổ giấy/ Khổ in

– Ví dụ 1

khổ giấy 65*86 và khổ in 43*65, số chia là 2 (cạnh 86 chia 43 bằng 2); cách dùng từ khác là “giấy 65*86 ăn 2 tờ in 43*65”

khổ giấy 79*109 và khổ in 54.5*79, số chia là 2 (cạnh 109 chia 54.5 bằng 2); cách dùng từ khác là “giấy 79*109 ăn 2 tờ in 54.5*79”

– Ví dụ 2:

khổ giấy 65*86 và khổ in 28.6*65, số chia là 3 (cạnh 86 chia 28.6 bằng 3); cách dùng từ khác là “giấy 65*86 ăn 3 tờ in 28.6*65”

khổ giấy 79*109 và khổ in 36.3*79, số chia là 3 (cạnh 109 chia 36.3 bằng 3); cách dùng từ khác là “giấy 79*109 ăn 3 tờ in 36.3*79”

– Ví dụ 3:

khổ giấy 65*86 và khổ in 32.5*43, số chia là 4 (cạnh 86 chia 43 – cạnh 65 chia 32.5 – tích bằng 4); cách dùng từ khác là “giấy 65*86 ăn 4 tờ in 32.5*43”

khổ giấy 79*109 và khổ in 39.5*54.5, số chia là 4 (cạnh 109 chia 54.5 – cạnh 79 chia 39.5 – tích bằng 4); cách dùng từ khác là “giấy 79*109 ăn 4 tờ in 39.5*54.5”

– Ví dụ 4: khổ in 27.2*39.5 cần chọn khổ giấy 65*86 hay 79*109 để có số chia tối ưu!

giấy   65*86 ăn 4 tờ in 27.2*39.5

giấy 79*109 ăn 8 tờ in 27.2*39.5

Người dùng lần lượt tìm số chia cho 2 khổ giấy, sau đó so sánh; DT giấy 79*109 gấp 1.5 lần DT giấy 65*86 mà chia được 8 tờ in (gấp 2 lần), vậy sẽ chọn khổ giấy 79*109 để cắt ăn 8 tờ in 27.2*39.5

File “Tính Giá In Offset” sẽ tự động chọn khổ giấy tương ứng với khổ in để có “Số chia” tối ưu, không mất thời gian và kết quả chính xác, kể cả các kích thước bất kỳ

Tải file “Tinh Gia In Offset – Chia to in”, lần lượt nhập Khổ giấy (Ngắn – Dài) và Khổ in (Ngắn – Dài), sẽ hiển thị kết quả “Số chia”

Có thể nhập kích thước bất kỳ (sao cho hợp lý) – ví dụ để tìm số chia của bìa cứng khổ 82*120 cắt được bao nhiêu bìa 21*30

Chúc các bạn cập nhật thêm tài liệu thú vị trong ngành in Offset

 

Link download:  https://drive.google.com/file/d/1u4UaIHarO4x_MwzaF99z6647UPwHAmZG/

(Pass mở file và Pass giải nén : 7762119)

 

Xem thêm :

Bài số 1 : So sánh định lượng giấy và độ dầy của giấy – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-bang-tra-dinh-luong/

Bài số 2: Những danh mục của một báo giá in offset hoàn chỉnh – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-danh-muc-san-pham/

Bài số 3: Những Khổ in Offset thông dụng – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-kho-in-thong-dung/

Bài số 4: Những kích thước Catalogue thông dụng – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-kich-thuoc-catalogue-thong-dung/

Bài số 5: Chia tờ in từ khổ giấy lớn – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-chia-to-in/

Bài số 6: In ghép bài trong Offset – link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-ghep-bai-in/

Bài số 7: Tính Giá In Offset bằng Excel – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-bang-excel/

Bài số 8: Tính Giá In Offset – Hướng Dẫn Sử Dụng file tính giá – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-huong-dan-su-dung/

 

Bạn đọc hỏi, Admin trả lời :

 

Câu 1 : Lỗi font?

Bước 1: bạn load font ở đây : https://drive.google.com/file/d/1HDR73-QWzhi5zsAIGT_JmYAQXD1QFDYT/

Bước 2: Cài đặt font theo hướng dẫn sau : https://ban365.net/huong-cai-font-chu-cai-font-chu-cho-mac-cai-font-chu-cho-windows-cai-font-chu-cho-linux/

Bước 3: Nếu đang mở file thì hãy tắt, sau đó mở lại là xong .

 

  • Update ….

12/07/2023 8:30 sáng

262 total views, 0 today