Tính giá In Offset – Khổ in thông dụng

Khổ in Offset thông dụng là gì?

 

Là tài liệu trong file “Tính Giá In Offset”,  giúp người dùng trong ngành in tham khảo khổ in  thông dụng, thỏa điều kiện các khổ giấy thông dụng chia chẵn cho khổ in

Liệt kê khổ in thông dụng để bình sản phẩm vào khổ in hợp lý, sao cho phần giấy dư là ít nhất, có khổ in nhỏ nhất kèm tiêu chí số tờ in ít nhất

Tương ứng với khổ in đang chọn mà có số tờ in vượt quá giới hạn kẽm, thì sẽ chọn khổ in liền kề lớn hơn; cân nhắc chi phí giữa chọn khổ in theo giấy ram có sẵn (mà phần giấy dư nhiều) – với việc chọn khổ in tối ưu khi mua giấy cắt cuộn (phần giấy dư là ít nhất)

File “Tính Giá In Offset” sẽ tự động chọn khổ in dựa vào các tiêu chí kể trên, người dùng chỉ việc kiểm tra và điều chỉnh (nếu thấy cần)

Trên thực tế, khổ in có thể thay đổi, file “Tính Giá In Offset” sẽ tự động tìm số chia tương ứng giữa khổ giấy/ khổ in

Chúc các bạn cập nhật thêm tài liệu thú vị trong ngành in Offset

 

Link download:  https://drive.google.com/file/d/1Xh9eBy6IbVFhz9gol2LQ-A4X_wB5TGxi/

(Pass mở file và Pass giải nén : 7762119)

 

Xem thêm :

Bài số 1 : So sánh định lượng giấy và độ dầy của giấy – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-bang-tra-dinh-luong/

Bài số 2: Những danh mục của một báo giá in offset hoàn chỉnh – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-danh-muc-san-pham/

Bài số 3: Những Khổ in Offset thông dụng – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-kho-in-thong-dung/

Bài số 4: Những kích thước Catalogue thông dụng – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-kich-thuoc-catalogue-thong-dung/

Bài số 5: Chia tờ in từ khổ giấy lớn – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-chia-to-in/

Bài số 6: In ghép bài trong Offset – link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-ghep-bai-in/

Bài số 7: Tính Giá In Offset bằng Excel – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-bang-excel/

Bài số 8: Tính Giá In Offset – Hướng Dẫn Sử Dụng file tính giá – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-huong-dan-su-dung/

11/07/2023 7:58 sáng

154 total views, 1 today