Tính giá In Offset – Kích thước Catalogue thông dụng

Kích thước Catalogue thông dụng là gì?

 

Là tài liệu trong file “Tính Giá In Offset”,  giúp người dùng trong ngành in tham khảo kích thước Catalogue thông dụng

“Tính Giá In Offset” là chương trình tính giá tự động cho các loại Catalogue với tính năng ưu việt là tính được kích thước bất kỳ (hiểu theo nghĩa đa dạng kích thước), không ấn định bởi một vài kích thước soạn sẵn. Dù là kích thước bất kỳ, nhưng người thiết kế cũng phải theo một vài tiêu chuẩn, và tương thích với khổ giấy thông dụng trên thị trường

Trong trường hợp phải tính giá và triển khai sản xuất theo đúng kích thước của nhà thiết kế, mà khổ in không tương thích với khổ giấy thông dụng – thì chấp nhận phần giấy dư và (hoặc) chọn giấy cắt cuộn nếu số lượng giấy mua là khả thi cho việc cắt cuộn; tất nhiên khi khổ in là tối ưu so với khổ giấy thì chi phí giấy sẽ giảm đáng kể

“Kích thước Catalogue thông dụng” được tác giả cập nhật trong quá trình tham gia tính giá ngành in, nó không đầy đủ và không phải là chuẩn mực, nhưng file “Tính Giá In Offset” sẽ hỗ trợ người dùng xử lý kích thước một cách hoàn hảo

Chúc các bạn cập nhật thêm tài liệu thú vị trong ngành in Offset

 

Link download : https://drive.google.com/file/d/1K9lUFt2D1YfX3MdqCGC5Zo8djvYg9kDU/

(Pass mở file và Pass giải nén : 7762119)

 

Xem thêm :

Bài số 1 : So sánh định lượng giấy và độ dầy của giấy – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-bang-tra-dinh-luong/

Bài số 2: Những danh mục của một báo giá in offset hoàn chỉnh – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-danh-muc-san-pham/

Bài số 3: Những Khổ in Offset thông dụng – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-kho-in-thong-dung/

Bài số 4: Những kích thước Catalogue thông dụng – Link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-kich-thuoc-catalogue-thong-dung/

Bài số 5: Chia tờ in từ khổ giấy lớn – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-chia-to-in/

Bài số 6: In ghép bài trong Offset – link : https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-ghep-bai-in/

Bài số 7: Tính Giá In Offset bằng Excel – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-bang-excel/

Bài số 8: Tính Giá In Offset – Hướng Dẫn Sử Dụng file tính giá – link: https://rao365.net/tinh-gia-in-offset-huong-dan-su-dung/

11/07/2023 8:43 sáng

194 total views, 0 today